Om Bekkers Forlag

Virksomheden blev momsregistreret i 1976. Det skete under navnet Bekker Kommunikation.

Siden da er aktiviteterne udvidet med Bekker Media, der varetager funktioner som reklame- og eventsbureau

– og senere med Bekkers Forlag og nu BekkerBook.dk.

 

Fra etableringen er der udgivet 57 bøger og publikationer. Gennem årene også en lang række kortfilm

der nu redigeres og præsenteres i et nyt lokalhistotisk initiativ:

 

www.svendborgbiografen.dk

Fra 1981 til 1984 var der også plads til trykkeri i det nuværende filmstudie. Her viser Rikke skolekammeraten Katja, hvordan man håndterer en A3 offset maskine.

Trykkeriet rådede også over fotosætter og arksamler til blade på 24 sider. Der produceredes en række bøger og publikationer samt månedsmagasinet FOLK I SKÅRUP.