Om forlaget

Virksomheden blev momsregistreret i 1976. Det skete under navnet Bekker Kommunikation. Siden da er aktiviteterne udvidet med Bekker Media, der varetager funktioner som reklame- og eventsbureau – og senere med Bekkers Forlag og nu BekkerBook.dk

Siden etableringen er der udgivet 55 bøger og publikationer. Gennem årene også en lang række kortfilm . I 2020 optages lokalhistoriske film efter et nyudviklet koncept. Det sker fra et studie i Skårupøre i samarbejde med Facebookgruppen SvendborgHistorier og podcastafdelingen www.lydenafsvendborg.dk.

Fra 1981 til 1984 var der også plads til trykkeri i det nuværende filmstudie. Her viser Rikke skolekammeraten Katja, hvordan man håndterer en A3 offset maskine. Trykkeriet rådede også over fotosætter og arksamler til blade på 24 sider. Her produceredes en række bøger og publikationer samt månedsmagasinet FOLK I SKÅRUP.