• Ved »Guldkonfirmationen« i 1997 sang jeg min ode til landsbyens pris

  • Dengang, læserne på Faaborg Avis samlede ind til sygehusets jul 

  • – mens borgmestre og sognerådsformænd kom med operationsstuer