PARKERINGSPARTIET

 Svendborg Kommune knalder hvert år sine borgere med hjælp fra tysk parkeringsmastodont.
Sammensæt et anderledes tænkende byråd ved valget 16.  november næste år
– og send den tyske parkeringsmastodont Apcoa ud af landet.

Ring og hør hvordan du får
glæde af Parkeringspartiet

4037 4038 • Eller skriv til bjarne@bekker.dk

 

 

Du får bogen om livet i Svendborg ved indmeldelse. Pris 299,-

Månedens konkurrence: Send os et billede af Svendborgs flittigste parkeringsvagt. Alle fotografer får et eksemplar af SvendborgBogen »Proppen skal ud«

Den tyske parkeringsadvokat Hermann Prydtz beklager:
»Vi kan desværre kun spise os mæt 10  gange om dagen«

Dine danske kroner for at parkere på de livsfarlige steder, kommunen har udpeget, ryger direkte ned i den tyske statskasse. Parkeringsterroristen Apcoa er etableret i Danmark med Folketingets godkendelse. I Svendborg er det byrådet, der har bedt om tysk hjælp. Tallet af bilister, der knaldes kommunalt, er ukendt.

SÅDAN UDFOLDER APCOA TYSKERNES PARKERINGSKRIGE VED OUH i SVENDBORG

Mandag den 4. september var jeg til kontrol på OUH. Inden jeg nåede afdelingens parkeringssystem, var jeg forbryder. Apcoa fotograferer fra offentligt areal trafikken ud og ind til Svendborg Sygehus – sagsøger patienter og besøgende..!

Før du kan optages i Apcoas parkeringsbødeskole, skal du dokumentere, at du kan betjene kameraet i en mobiltelefon. Du skal bevise, at du er resistent overfor argumenter. Så skal du naturligvis kende skilte og den kinesiske filosofi om »De tre Aber«, der intet ser, intet siger og intet hører: Om Mizaru, der holder sig for øjnene, Kikazaru, der holder sig for munden, og Iwazaru, der intet hører.

PARKERINGSPUKLER • APCOA-KURSUS 1

Som led i uddannelsen til parkeringafgiftuddeler skal du på otte intensive kurser. Det første foregår i ørkenbyen Aberdabei. Her lærer du at blive fortrolig med ørkenvandringer og håndtering af parkeringspukler.

SKRÅPARKERING • APCOA-KURSUS 2

Skråparkering er et af bødejunglens vanskeligste områder at håndtere. Nogle bilister, ikke mindst fra hovedstadsområdet, er rene ekvilibrister. Derfor har Apcoa hyret eksperter fra Københavns Kommune som kursusleder.

FUMLEBILISTER • APCOA-KURSUS 3

Lovgiverne på Christiansborg forøger år efter år parkeringsbødeområdet med nye love og cirkulærer. Loven om inddragelse af køretøjet hvis du kører under 45 kilometer i timen på motorveje, har skabt store, jyske problemer med at opbevare de køretøjer, færdselspolitiet beslagger.

HVIDVASK • APCOA-KURSUS 4

De mange sorte penge - jyske træpenge eller marstaldollars - kender Apcoa fra hverdagens bestikkelsesforsøg i de danske synshaller. Nu har selskabet indført nye regler for hvidvask...

LYNOVERHALING • APCOA-KURSUS 5

DKW var et hæderkronet, tysk køretøj i det, vi gamle kalder for »de gode, gamle dage«. Nu har Apcoa taget betegnelsen til sig igen i uddannelsessystemet. »Dristige Kvindelige Waranveteraner« indøver lyn-overhaling ved Skrydstrup lufthavns F16-parkering.

DET TREDIE KLIP • APCOA-KURSUS 6

Som led i uddannelsen til parkeringsbødeekvilibrist skal du kunne skyde med skarpt. Indtil Folketinget strammer lovgivningen og giver tilladelse til indsættelse af kraftigere våben, må du kun skyde med kuglepen og bødeblok.

PLADSMINIMERING • APCOA-KURSUS 7

Apcoa har Guds og Folketingets velsignelse til at bruge alle midler for at plyndre danske bilister. Et af forslagene realiseres her i Svendborg. Stadsarkitekter og autoriserede stribemalere skaber undervisningsmateriale til minimering af parkeringsbåse i kommunalt regi.

SKOVPARKERING • APCOA-KURSUS 8

Apcoa har nærstuderet parkeringsmulighederne i Svendborgs bymidte og peger på en oplagt mulighed, nemlig trætopsparkering. Især ved parkeringen over Svedborg Bycenter ses store muligheder. »Glimrende idé«, siger indehaveren af Jellebo Kranservice.

Apcoa's skattebetaling i Danmark de sidste 10 år er NUL KR.

Undgå kædebreve om bødepukler og trusler fra det tyske parkeringsmonster Apcoa. Bliv abonnent.